Vil etablere filmklubb på Støren

Via tenketanken Coffice Støren har en gruppe privatpersoner startet jobben med å etablere «Støren filmklubb». – Målet er oppstart 30. august, sier Kristian Moan.

TAR INITIATIV: Her ser vi Elias Askim, Marius Kjelstad, Edd Stenbro, Tore Wolden, Atle Fredagsvik, Kristian Moan og Arve Grytbakk.  Foto: Simen Meisdal

Kultur

Onsdag 13. februar skal det arrangeres et møte på Støren kulturhus for å blant annet danne et styre i filmklubben.