Mønstrer ung kultur i Melhus

Denne uka blir det kulturmarkering for flere hundre barn og unge i Melhus.

GRUPPE: Pizzagjengen kalte denne gruppa seg, og de opptrådte iunder fjorårets Barnas kulturmønstring. Den besto av Isak Brendmo, Leon Luca Stene, Linnea Isabell Stene, Vebjørn Fostervoll Børmark og Johannes Lerli.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kultur

– Dette har vi planlagt lenge, sier kulturskolerektor Harald Lund.

Slag i slag

Mandag braker det løs med Kul uke, og så følger Barnas kulturmønstring neste fredag: Lørdag i neste uke er det UKM.

– Nasjonalt sett er det færre som deltar på UKM, men slik er det ikke i Melhus. Her har det vært jevn deltakelse i lang tid. Under UKM har vi fire forestillinger, forteller kultursjef Jan Erik Landrø.


Sigurd Julius går fra musikkstudio til høvelbenken

Sigurd Julius tar farvel med musikken for å satse på trekunst.


Monstertour

Først ut er altså Kul uke, og gjennom uka blir det 13 forskjellige skolekonserter. Innbakt i skolekonsertene er de fire Monstertour der rundt 40 ungdommer drar ut til alle de fire ungdomsskolene. Kulturskolerektoren forteller at fem band, dansegruppe og fire teknikere deltar i Monstertour. Ungdommene opptrer på scener med andre ungdommer som publikum, og blir mottatt som musikkstjerner der de kommer.

– Det er stor stas å få være med. Deltakerne i Monstertour er fra ungdomstrinnet og oppover, sier Lund.

På de ulike skolene holder elever konsert, og Lund forteller at det er populært å få opptre for medelever.


Rekord for Filmbussen

I to dager har ungdommer spilt inn film med Melhus sentrum som kulisser.


Neste fredag er det Barnas kulturmønstring som dukket opp i Melhus i fjor etter inspirasjon fra Midtre Gauldal som har hatt stor suksess med konseptet. Denne mønstringa er beregnet på barn på 1.–5. trinn, og holdes i salen i Melhus rådhus.

– Det er meldt inn rundt 30 innslag. Kulturskolen stiller med et lærerband som komper ved behov. Siden det er UKM dagen etter, er scenen ferdig rigget med lyd og lys, sier Lund.

Lund understreker at denne mønstringa ikke er ment som en konkurranse, og at den kan sees på som én av de over 100 opptredenene som kulturskolen pleier å ha.

– Det er en del av opplæringa å ha opptreden, og vi starter tidlig. Dette er ingen konkurranse og det er trygt og godt. Vi ser Barnas kulturmønstring som et fint steg mot UKM, sier Lund.

GLEDER SEG: Kulturskolerektor Harald Lund og kultursjef Jan Erik Landrø ser fram til de mange begivenhetene i neste uke.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Ungdommene

UKM er neste lørdag, og kultursjef Landrø forteller at det etter påmeldingsfristen 27. januar er registrert 154 påmeldinger innen utstilling og scene. Det blir altså fire forestillinger, og publikum kan vente seg 34 sceneinnslag og 58 kunstutstillingsbidrag. Mange av de påmeldte er elever i kulturskolen. Når det gjelder sceneinnslagene, kan publikum forvente å se blant annet band, dans og sirkus.

– Uten samarbeidet med kulturskolen ville vi ikke hatt så bra deltakelse på UKM som vi har i Melhus. Vi har også samarbeid med medier og kommunikasjon på Tiller videregående skole, forteller Landrø.

Mens mønstringa i fjor var ungdomsstyrt og de uttatte til fylkesmønstringa ble offentliggjort flere dager etter UKM, blir det i år tilbakegang til mer voksenstyrt og offentliggjøring samme da som UKM er. Fylkesmønstringa er på Ørlandet 27.–28. april.


Ungdommer møtes til UKM regionfestival

Lokalmønstringene er unnagjort, og nå står regionfestivalene for tur.


Kulturskolen har 730 elever og rundt 100 på venteliste.

– Årsaken til at vi har venteliste er de økonomiske rammene vi har. Mange venter på å få sangundervisning, men det er også ventelister for undervisning innen instrumenter, visuelle kunstfag, sirkus, drama og teater, opplyser Lund.

Gitar har vært svært populært i lang tid, og kulturskolen har satt inn et støt gjennom prosjektet Bandit der elever får utvidet undervisning på instrumentet sitt.

– Hvis vi mener at band er viktig, skal vi gjøre noe med det. Vi ser resultater av dette, forklarer Lund.

Disse går videre fra Melhus til fylkesmønstringa

I dag er det avklart hvem som skal representere Melhus i UKMs fylkesmønstring.Suksess for barnas kulturmønstring

Den første kulturmønstringa for barn i Melhus ble en stor suksess.