Kjell Bjarne Rønningsgrind får kulturprisen:

– Kulturelt arbeid er viktig

– Jeg hadde ikke fått prisen hvis jeg hadde spilt solo hele veien, det er mange som fortjener å ta del i denne prisen, sier Kjell Bjarne Rønningsgrind.
Kultur

– Det er nemlig mange som har tatt i et tak på det jeg har vært med på opp gjennom tiden, og uten dem hadde det nok ikke blitt noen pris, forklarer Rønningsgrind.