Tolv gode historier

Også i år vil Gauldal Rotary selge kalender for neste år.

Per Olav Skjevdal (til venstre) Ragnar Wisløff har redigert Rotary-kalenderen, som kom fra trykkeriet på fredag.  Foto: John Lerli

Kultur

Kalenderen har vært tradisjon i seks år. Mens andre kalendere presenterer vakre bilder, samler Gauldal Rotary hvert år historier fra lokalmiljøet. De fleste baserer seg på faktiske hendelser, minner og historiske personer. Noen kan være sagn, slik som opphavet til navnet Gullaugtjønna i Vollmarka, som følger kalenderbladet for januar, og er skrevet av Nils Magne Granmo.