Etiopia-treff på Hovin

Tre etiopiske hjelpearbeidere besøker Hovin og Støren.

Hovedleder Gizachew Ayka, fadderansvarlig Befrdu Meseret og administrativ leder Sewit Ketema deltar på møtet på Hovin. 

Kultur

Gauldal kristne fellesskap arrangerer mandag 12. november et møte på Hovin bedehus, med besøk av tre etiopiske hjelpearbeidere. Den norske organisasjonen Gatefolket støtter humanitært arbeid i Etiopia, og det er deres samarbeidsorganisasjon som nå har representanter på en turné i Norge. Det er hovedleder for gatebarnprosjektet i Bright Star, Gizachew Ayka, fadderansvarlig Befrdu Meseret og administrativ leder Sewit Ketema. De skal fortelle om arbeidet blant hjemløse barn og viser også film fra skolene som de driver i Addis Abeba.

Ragnhild Braseth Ljøkjell i Gauldal kristne fellesskap forteller at det er sterke historier de forteller, både om sine egne liv og opplevelser de har hatt blant nødlidende barn i Etiopia.

– De har store visjoner for hjelpearbeidet i Etiopia, og trenger vår støtte, sier Ragnhild.

På tirsdag skal de tre etiopiske hjelpearbeiderne møte konfirmanter i Midtre Gauldal kommune.

Organisasjonen Gatefolket ble startet i 1997, og het tidligere Win Souls for God. De regner med at de har hjulpet 25.000 barn og ungdommer til verdige liv. Samarbeidsorgnasasjonen Bright Star har 150 medarbeidere i Addis Abeba og flere byer i Sør-Etiopia. Private organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og USA er bidragsytere. Arbeidet er et resultat av norsk og svensk misjons- og bistandsarbeid.