Håper på faste dansekvelder på sykehjemmet

Det kom folk fra fjern og nær til den første dansekvelden på Horg sykehjem.

Nå håper og tror jeg at det skal bli faste dansekvelder her på Horg sykehjem.Ola Lilleøkdal

Kultur

Ola Lilleøkdal fra Lundamo er med på en en dansekveld hver uke, det være seg på Melhus, Soknedal, Heindal og Byneset. Han mener det burde være en slik kveld på Lundamo også. Spørsmålet er, hvor kunne det gjøres? Hvorfor ikke på Misjonshuset? var hans første tanke, men det var noe som på spørsmål ikke førte frem. Tilfeldighetene kan gjøre mye godt, mener han og forteller videre.