Orgelkonsert for Erik Tofte

Erik Tofte fikk utmerkelse for sin innsats i orgelkomiteen i Melhus.
Kultur

Hvert år deler Nidaros bispedømme ut en utmerkelse kalt Nidarosen. I år gikk denne til Erik Tofte, etter forslag fra Melhus menighetsråd. Tofte var medlem i orgelkomiteen da den ble etablert for ti år siden, og var en viktig pådriver da arbeidet med nytt orgel i Melhus kirke holdt på å gå i stå. Han deltok i innsamlingskomiteen, og brukte frimodighet og engasjement i dette arbeidet, slik det heter i begrunnelsen fra bispedømmet.