Ungdommen steller på tunet

Skoleungdom er med på å holde Horg bygdatun i god hevd også sommers tid.
Kultur

Det er ikke minst daglig leder Tor Forsbergh fornøyd med. De siste årene har det vært skoleungdom som har brukt sine ferieuker for å være med på vedlikeholdsarbeid som plenslått, holde hekkene i fin stand og stier fine og rene. Noe flikking og litt maling på husene kan også høre med, noe ungdommene gjerne utfører der de smilende og i godt humør gjør det de blir bedt om av Forsbergh.