Åpen veikirke også i år

Horg var den første åpne veikirken i Sør-Trøndelag, og åpningen i sommer ble spesiell.

VED ØSTLYNGGRAVEN: Det betydde mye å se gravstedet til Lars og Kari Østlyngen og Hallvard Lyngen som kom fra en av gårdene de skulle besøke senere på dagen. Fra venstre Ester Kjøtrød, f. Lyngen, søster av Hallvard Lyngen, Sigurd Busklein og to av de besøkende amerikanerne, Patricia Hanson Smith og Jon Hansen.  Foto: Tor Arne Granmo

Kultur

Det er nå 24 år siden det ble begynt med åpne veikirker i trøndelagsfylkene, og menighetsrådet i Horg kirke var den gangen snar til å bestemme at Horg kirke skulle være med på dette.