Mange små vikinger på sletta

Drapet på Håkon jarl på Rimol var så skjellsettende at historien lar seg fortelle også 1000 år etter.
Kultur

Tirsdag formiddag var det storstilt åpning av Sagauka i Melhus, og det skjedde på sletta ved Melhus videregående skole med sagaukas leder Line A. Solbakken og ordfører Gunnar Krogstad som innledere. Ordføreren framførte talen som et dikt, og viste til at det var en tradisjon han aktet å videreføre.