Stort maleri i gave til sykehjemmet

Under kirkejubileet på Støren ble det laget et maleri av Støren kirke som får sin plass på sykehjemmet.
Kultur

Nytilsatt kommunalsjef for helse og oppvekst, Svein Olav Johnsen, tok imot maleriet, og sa det var fint å få denne gaven. Overrekkelsen skjedde under en høgtidelighet der mange av sykehjemmets beboere deltok.

– Jeg er sikker på at dere har viktige minner knyttet til kirka gjennom livet. Maleriet vil få en fin plass på veggen her på sykehjemmet, sa Svein Olav Johnsen, som ble ansatt som kommunalsjef i Midtre Gauldal for to måneder siden.

Maleriet er laget av Anne-Lise Langberg, som er en av de nærmeste naboene til sykehjemmet. Hun fortalte at hun brukte god tid ved kirka for å fange opp stemningene. Bildet er en realistisk gjengivelse av kirka slik den framstår i dag, og årstida er sommer med blå himmel. Motivet ble også brukt i logoen til 200-årsjubileet.


 

Mange av de eldres minner er knyttet til da kirka var malt hvit. Det historiske Støren er imidlertid godt dokumentert med gamle fotografi på veggene på Midtre Gauldal sykehjem.

Sokneprest Oddbjørn Stjern fortalte om hvordan kirka ble pusset opp jubileet og hvordan markeringa skjedde. Det var et omfattende program i hele fjor, og det ble også laget en miniatyrutgave av kirka, som kan brukes av barn som ei lita hytte. Det er også trykt opp postkort av Langbergs kirkemotiv.


Det myldret av liv på kirkebakken

Ungene har tatt i bruk den lille Støren-kirka.

 

Heidi Bones var leder i jubileumskomiteen, og foretok overrekkelsen. Hun synes også maleriet har sin naturlige plass på sykehjemmet.


Nybiskopen i 200 år gamle Støren kirke

Gudstjenesten i Støren kirke ble en verdig og fin avslutning avjubileumsfeiringen.