Tre er med i innspurten av biskopvalget

Under Kirkerådets møte i Trondheim vil valget stå mellom to kvinner og en mann.

Biskop Tor Singsaas ønsker å gå av med pensjon. 

Kultur

Etter avstemningsrunden om ny biskop i Nidaros bispedømme etter Tor Singsaas som ønsker å gå av med pensjon, gjenstår det nå tre kandidater.

Disse er: Herbjorg Oline Finnset (fikk 30,7 prosent stemmer), Ragnild Jepsen (29,37 prosent stemmer) og Nils Åge Aune (20,22 prosent stemmer).


Fire nominert til ny biskop i Nidaros

Tor Singsaas går av med pensjon, og her er de fire som er nominert.

 

Ifølge ei pressemelding skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. Kirkerådet har møte i Trondheim 12.-14. juni, og valget står da mellom de tre kandidatene som fikk størst oppslutning blant dem som kunne avgi stemme.

De som kunne stemme var menighetsrådene i Nidaros bispedømme, prester i offentlig kirkelige stillinger i Nidaros bispedømme, vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelige stillinger i Nidaros bispedømme, prostene i alle bispedømmer samt professorer ved blant annet teologiske fag og Misjonshøgskolen.

Kandidatene Dagfinn Thomassen og Kristine Sandmæl falt ut etter stemmegivninga.