Støtter ikke eldremønstring

Melhus eldreråd synes ikke en egen kulturmønstring for eldre er rette veien å gå.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kultur

– Eldrerådet støtter ikke forslaget om en kulturmønstring for eldre, og jeg tror kommunestyret heller ikke støtter det, sier Steinar Nyland, leder for Melhus eldreråd.

Foreslo EKM

I januar tok Berit Wold Fjelle (Ap) i et spørsmål til ordføreren til orde for en egen kulturmønstring for eldre, kalt EKM. Wold Fjelle viste til Ung Kultur Møtes (UKM) som engasjerer mange, og hun sa i spørsmålet at UKM er et helsefremmende tiltak.

– Det vi vet, er at det også finnes mange eldre som innehar små og store talent på det kulturelle området. Talent som kanskje er gjemt bort eller som kun utøves hjemme i stua. Min tanke er at det hadde vært flott om Melhus kommune eller frivillige lag og organisasjoner kunne stått som arrangør for et EKM – eldre kulturmøtes, nevnte Wold Fjelle i spørsmålet.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) svarte blant annet at dersom en skal lykkes med en lignende arena for eldre som for de unge, må den forankres godt i de miljøene som er aktuelle bidragsytere. Krogstad nevnte at han ville ta opp saken med eldrerådet, og at han så det som naturlig at eventuelt videre arbeid med spørsmålet ble håndtert i et samarbeid mellom eldrerådet og komité for oppvekst og kultur.

Andre tilbud

Svaret fra Melhus eldreråd var at eldrerådet ikke støtter en kulturmønstring for eldre, og Steinar Nyland mener at det er nok arrangement for eldre. Han viser til at kommunestyret har satt av penger til dem som vil arrangere ting.

Melhus kommune har nylig sendt ut brev til arrangører om at det er mulig å søke om tilskudd på inntil 5000 kroner for sosiale og kulturelle innslag for eldre. Melhus eldreråd behandler søknader som kommer inn til kommunen for sosiale og kulturelle innslag for eldre.

La saken død

– Jeg har varskudd ordføreren og virksomhetsleder innen kultur om at saken legges død når eldrerådet ikke støtter dette. Frivilligsentralen var positiv. Dette er ikke noe det skal voteres over i kommunestyret, sier Wold Fjelle som sitter i kommunestyret og er komitéleder.

Wold Fjelle forteller at hun foreslo Eldre Kultur Møtes etter å ha fått tips om at Trysil hadde prøvd noe lignende.

– Kanskje er det noen eldre som ble skuffet over at det ikke blir noe av dette, men jeg har i alle fall prøvd, sier Wold Fjelle.


Kutter ut tømmekalender i papirform

Mange har reagert på at de henvises til internett selv om de ikke er databrukere.