Hjelpeteam på veien før og etter FM-slukking

Et eget DAB-team skal sikre at readioovergangen går greit.

HJELP: Hjelpeteamene skal hjelpe lyttere når FM-nettet slukkes.  Foto: Digitalradio Norge

Kultur

Riksdekkende FM-nett i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal slukkes 8. februar.

Les også: Ingen DAB-angst i Melhus

Fra mandag 30. januar har radiokanalene et felles hjelpeteam i fem byer i disse fylkene.

Hjelpeteamene skal være til stede for å hjelpe lyttere, opplyser Digitalradio Norge i en pressemelding.

Les også: Bil rullet rundt I Singsås

Hjelp å få

Lyttere må rette spørsmål til NRKs publikumsservice eller publikumsservice på radio.no. Her vil man få hjelp og assistanse av et forsterket lag av informasjonsmedarbeidere, som svarer på spørsmål om DAB og digital radio. Spørsmål som krever at det gjøres undersøkelser på stedet sendes videre til hjelpeteamene.

Hjelpeteamene består av ansatte fra NRK, P4 og Radio Norge. Teamene er stasjonert i Namsos, Steinkjer, Trondheim, Kristiansund og Ålesund.

Teamene følger også opp forhandlere i området.

I tillegg utfører de fortløpende kontrollmålinger av dekning.

Mottaksproblemer i nord

Det var også hjelpeteam til stede i forbindelse med slukking av riksdekkende FM-nett i Nordland. Dette ble godt mottatt og teamene bidro med hjelp flere steder. Mange lyttere hadde spørsmål rundt dekning, og man erfarte at opplevelsen med manglende dekning i stor grad handlet om problemer med mottak. I mange tilfeller ble problemene knyttet til antenne og kanalenes ulike dekningsgrader. NRKs kanaler og kommersielle kanaler har ulik grad av dekning, i enkelte områder er det dekning fra NRK men ikke kanaler som P4 og Radio Norge.

Lyttere oppfordres til å undersøke lokale dekningsforhold på dekningskartet radio.no/dekning.

For mer informasjon eller intervju med teamene – ta kontakt med Mari Hagerup, Kommunikasjonssjef media i Digitalradio Norge.  Mob: 920 46 088

Har du spørsmål om DAB eller digital radio:

Det digitale radioskiftet

Norsk radio digitaliseres og i 2017 går landet gjennom et skifte fra analog til digital radio. Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet.

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver dag og et flertall av lytterne er nå digitale. I følge Digitalradioundersøkelsen fra januar 2017 har syv av ti husstander en DAB-radio.


Om DAB-nettene

Radiokanaler sendes på DAB i to sendernett med ulik dekning. NRKs nett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent av befolkningen.

DAB-nettene har i dag like høy befolkningsdekning som FM-nettene. NRKs FM-nett dekker 99,5 prosent av befolkningen, P4s FM-nett dekker omlag 80 prosent av befolkningen mens Radio Norges FM-nett dekker omlag 90 prosent av befolkningen.

Det gjøres justeringer i NRKs DAB-nett frem mot i tiden frem mot slukking, justeringene vil gi en forsterket dekning utover dette.
 

Retur og miljø

Mange FM-radioer kan brukes selv om radioen blir digital, dersom de oppgraderes med et DAB+adapter. Adapter er godt egnet på eldre radioer og større stereoanlegg. 

Radioer som ikke lenger skal brukes må leveres til retur hos forhandler eller på en miljøstasjon. Da blir materialene forsvarlig håndtert og 99 prosent av materialene gjenvinnes. 90 prosent av bestanddelene bli gjenvunnet til nye materialer, mens 9 prosent går til energigjenvinning.