Gir ut en unik samling skrifter

– Vi setter nok ikke nok pris på arbeidet som blir gjort i Prestegårdslåna, medgir kultursjef Jan Erik Landrø.

Jan Erik Landrø og Melhus kommune har kjøpt tre utgaver av "Prestegårdslånas store bøker, bok 1, Kopier og avskrifter av dokumenter i Riksarkivet 1860-1909", ved Bjørg Rugelsjøen. Her får han høre mer om arbeidet fra Kristine Kaasa Moe. 

Kultur

Tirsdag fikk kultursjefen overlevert de tre eksemplarene av den nye boka fra Prestegårdslåna på Melhus, som Melhus kommune har kjøpt.

En av dem vil bli tilgjengelig for utlån ved biblioteket.

Boka inneholder en unik samling skrifter som omhandler Prestegårdslåna fra perioden 1860 til 1909, som er innhentet fra Riksarkivet, og kopiert og skrevet av. Dette gedigne arbeidet er utført av Bjørg Rugelsjøen, som døde i april 2014.

Kristine Kaasa Moe videreførte arbeidet, fikk systematisert og sortert skriftene, og nå er det hele gitt ut på Snøfugl forlag.

– Dette er interessant på så mange plan, ikke bare når det gjelder selve bygningen, men også politikk og samfunn, sier Landrø.

– Ja, og språk og penger, tilføyer Kaasa Moe.

Hun er som alltid brennende engasjert, og har erklært at når hun nå etter all sannsynlighet går av med pensjon i løpet av året, er det dette hun vil gjøre resten av livet.

– Litt av utfordringen vår er at vi ikke klarer å se alt det gode arbeidet som blir gjort her, medgir kultursjefen.

Det som nå settes i system og i tillegg gis ut i bokform, er en helt unik dokumentasjon av livet og virksomheten rundt et hus, hjem og en institusjon, som det sannsynligvis ikke finnes sidestykke til i hele Norge.