Nekter å si R for rein

Politikerne i Midtre Gauldal er redd for at bokstaven R skal snike seg inn.

Kommunestyret hadde møte mandag, og vurderte hva som bør stå i ny kommunedelplan. 

Bjørn Hovstad fra Senterpartiet vil ikke ha LNFR. 

New Articles

For arealplanleggere har LNF vært et sentralt begrep. Nå er bokstaven R er på tur inn, men den vil ikke politikerne i Midtre Gauldal kommune ha.

LNF har vært et kjent begrep for områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. Nå har tilføyelsen reindrift kommet inn. Flere av politikerne sa at denne er uønsket i ny kommuneplan.

- Det er en tilsnikelse å ta reindrift inn i kommuneplanen, sa Bjørn Hovstad (Sp).

Han fikk støtte av Kjell Arne Vinsnesbakk i Bygdelista.

- Påståtte reinbeiter legger beslag på store areal. Opptil fem kilometer fra såkalte reinbeiter møter vi restriksjoner på for eksempel hyttebygging. Det er uhørt, sa Vinsnesbakk.

Bjørn Hovstad fikk et enstemmig kommunestyre med på å ta ut punktet "vurdeing av reindrift som grunnlag for samisk kultur" ut av planprogrammet for kommunedelplan 2014-2020.

Les Trønderbladet: - Forollhogna bør tilbakeføres til samene

New Articles