Side ved side

Ordfører Erling Lenvik og varaordfører Bjørn Enge fant plassen ved siden av hverandre.

Bjørn Enge (til venstre) på sitt første kommunestyremøte som varaordfører, ved siden av ordfører Erling Lenvik. Til høyre rådmann Knut Dukane. 

New Articles

Midtre Gauldal har holdt sitt første kommunestyremøte etter valget, og Erling Lenvik kunne ønske Bjørn Enge (H) velkommen som varaordfører. Limet mellom Arbeiderpartiet og Høyre er sterkt i Midtre Gauldal, og Enge overtok rollen som Kristin Gunhildsøien har hatt, men øker stillinga til 50 prosent. Venstre og KrF fortsetter samarbeidet med flertallet, og nytt formannskap ble utnevnt på møtet mandag kveld.

Opposisjonen, ved Tor Flagestad (FrP), gratulerte også med ordførervalget, men uttrykte skuffelse over at det ikke ble borgerlig styring i Midtre Gauldal. FrP hadde gjerne sett for seg Bjørn Enge som ordfører.

- Den borgerlige sida er størst, og det burde vært naturlig for flertallet i denne salen å foretrekke en ordfører fra et parti som tradisjonelt og ideologisk tilhører den borgerlige politiske leir, sa Tor Flagestad, og kalte Høyre et høyre-sosialistisk støtteparti. Etter at Erling Lenvik ble valgt til ordfører, foreslo Tor Flagestad på vegne av opposisjonen å velge Harald Rognes (Bygdelista) som varaordfører.

Følgende ble valgt inn i det nye formannskapet i Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik (A), Bjørn Enge (H), Hanne Marion Husvik Lein (A), Harald Buseth (KrF), Aina Midthjell Reppe (A), Harald Rognes (Bygdeliste for Midtre Gauldal), Anita Krigsvoll (Bygdeliste for Midtre Gauldal), Odd Vårvik (Sp) og Eli Moen (Sp).