Kommunestyret i Midtre Gauldal

Dette er kommunestyret i Midtre Gauldal i perioden 2011-2015.
New Articles

Arbeiderpartiet: (Uendret med 13 mandater)

Erling Lenvik, Aina Midthjell Reppe, Torstein Rognes, Jorid Endal Bjørnevold, Stine Skårvold, Lars Jonli, Egil Joar Skjærvold, Kåre Normann Merket, Håvard Gylland, Martin Embret Martinsen, Hanne Marion Husvik Lein, Aina Bogen og Gunhild Talsnes.

Bygdeliste for Midtre Gauldal: (Øker med to mandater til seks)

Kjell Arne Vinsnesbakk, Harald Rognes, Anita Krigsvoll, Greta Bonesvoll, Bente Kaasen Enlid og Ingrid Storlimo.

Senterpartiet: (Reduserer med to mandater til fem)

Odd Vårvik, Bjørn Hovstad, Steinar Fløttum, Sivert Moen Jr. og Eli Moen.

Fremskrittspartiet: (Uendret med tre mandater)

Roger Refseth, Tor Flagestad og Lars Rise.

Høyre: (Øker med ett mandat til tre)

Bjørn Egil Enge, Anna Katrine Rød og Arnt Egil Aune.

Kristelig Folkeparti: (Uendret med to mandater)

Harald Buseth og Gerd Beate Solberg

Venstre: (Uendret med ett mandat)

Jan Tore Tangstad