Mange unge uføre

- Må tas på alvor.
New Articles

I Sør-Trøndelag fylke har andelen unge uføre økt med nesten 16 prosent i løpet av fjoråret.

Gruppen unge uføre regnes i alderen 18 til 30 år, og det er i denne aldersgruppen økningen er desidert størst.

- Dette er en utviklingstendens vi må ta på alvor, sier avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Arve Winsnes.

Han forteller at en stor andel av de nye, unge uføre blir uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser, og han mener at dette er en utfordring for blant andre skoleverket.

Les mer i papirutgaven tirsdag!

New Articles