Astrid Gynnild overtar på Melhus videregående

Rektorskifte til våren.

GÅR INN: Astrid Gynnild. Arkivfoto 

GÅR AV: Helge Bjørn Bæverfjord. 

New Articles

Helge Bjørn Bæverfjord går av som rektor til våren, og inn kommer tidligere inspektør Astrid Gynnild.

Astrid Gynnild er rektor ved Strinda videregående skole, og hun har tidligere arbeidet ved Melhus videregående skole. Hun tok over Bæverfjords stilling som studieinspektør da han ble rektor.

Årsaken til at Bæverfjord ønsker å gå av som rektor, er at han blir 70 år neste år.

– Jeg fyller snart 69 år, og i 2011 vil jeg være i mitt 70. år. Da må det være lov å trekke seg tilbake. I staten er det ikke lov til å arbeide etter at en er blitt 70, og det er ikke aktuelt å søke om dispensasjon, sier Bæverfjord.

48 år i skoleverket

Han har arbeidet innen skoleverket siden 1962, og de første årene tok han utdanning samtidig som at han arbeidet som lærer. Siden Melhus videregående skole ble åpnet i 1984, har han vært med i skoleledelsen. De første årene var han studieinspektør, og fra 1992 rektor.

Det har vært hektiske år som rektor, og med økende elevtall har det vært nok å gjøre. Skolen hadde ved siste telling 566 heltidselever og i tillegg deltidselever slik at det totalt er 585 elever. Den nye rektoren skal være på plass fra mars, og Bæverfjord sier at det kan være greit for den nye rektoren å få være med på planlegging av nytt skoleår.