Nye planer for hagen ved Prestegårdslåna

Stort hagemøte på Melhus med eksperter til stede.
New Articles

En hagehistoriskapport og forslag for prestegårdshagen legges frem og drøftes på et møte ved Prestegårdslåna lørdag 13. mars.

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus har engasjert en av landets ledende hagearkitekter til et stort arbeid med en hagehistorisk rapport om prestegårdshagen i Melhus, og til å gi forslag til tiltak for hagen. Hagearkitekten er Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen som også er engasjert for blant annet Bygdøy kongsgård og Eidsvoll 1814.

I 1996 ble prestegårdslåna og hagen – på litt over fire mål – vedtaksfredet av Riksantikvaren.I 2002 ble den fredete eiendommen omgjort en privat, ideell stiftelse.

Styret for Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus engasjerte altså i fjor hage- og landskapsarkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen – Arkadia Landskap – til den nevnte omfattende hagerapporten. Da hadde stiftelsens ledelse selv samlet opplysninger om prestegårdshagen i bilder og muntlige kilder, i et stort dokumentasjonshefte.

Nå foreligger Mellgren Mathiesens rapport og forslag, på 133 sider. Dokumentet er tilgjengelig for besøkende i Prestegårdslåna.

Lørdag 13. mars blir det et fire timers åpent hagemøte i Prestegårdslåna. Ingeborg Mellgren Mathiesen legger frem sin hagehistoriske rapport og sine forslag. Invitert og engasjert er også to andre hageeksperter, som skal kommentere forslaget.

Det er Madeleine von Essen og Ingeborg Sørheim (Sveinung gård). Dertil kommer Riksantikvaren ved Mette Eggen og fylkesantikvar Finn Damstuen.

Hageprosjektet ved Prestegårdslåna i Melhus er økonomisk støttet av Melhus kommune, av Stiftelsen UNI, ved SMIL-midler og av Melhus Sparebank.

På møtet den 13. mars er det åpent for enhver interessert, med gratis adgang og servering.

New Articles