Frp-lister fjernet fra valglokale

- Slikt slurv minner om valg i Afrika eller Stalins Russland, mener Frp-politiker Tor Flagestad.

Arkivfoto 

New Articles

Da en Frp-velger skulle avgi sin stemme i Soknedal mandag, lå det ingen lister for partiet hans i valgavlukket.– Det er ikke tilfeldig at det var akkurat Frps lister som var borte. Slikt slurv i stemmelokalene minner om valg i Afrika eller Stalins Russland, mener Frp-politiker Tor Flagestad.Tror velger tok listene

Han ble oppringt av velgeren fra Soknedal etter hendelsen.

– Selv ville han ikke gjøre noe nummer ut av det med å etterlyse listene i stemmelokalet fordi han ikke ville bli oppfattet som Frp-velger. Men han syntes dette var en alvorlig sak og kontaktet meg, sier Flagestad.

Han har fått bekreftet av valgstyret at det ikke lå stemmesedler for Frp ute i Soknedal. Hvor lenge avlukket har vært uten listene har Flagestad ingen formening om.

– Jeg tror det er en velger som har tatt med seg alle listene. Jeg vet ikke hvor lenge det var tomt, men det kan ha gått lang tid før det ble oppdaget. Det er slike hendelser som gjør at valg kan bli erklært ugyldig, sier Flagestad.– Skal passe på

Flagestad tror ikke det var på grunn av vond vilje fra de som administrerer valget at dette kunne skje.

– Men det skal ikke skje, og jeg vil påpeke alvoret i saken. Det skal være personer i stemmelokalene som passer på at listene ligger der, sier Flagestad.

Frp kommer likevel ikke til å ta saken videre, blant annet fordi det uansett ikke ville hatt betydning for valgresultatet i Sør-Trøndelag.

Kristin Gunhildsøien som er varaordfører i Midtre Gauldal og medlem av valgstyret, bekrefter at Frp-listene i Soknedal ble fjernet på valgdagen.

– Men det skal ha gått kort tid før dette ble oppdaget, og det ble derfor sett på som en liten skade, sier Gunhildsøien.