Kulturpris til Kristine Kaasa Moe

Prestegårdslånas forkjemper prisbelønt av Melhus kommune.
New Articles

- Du er helt unik, sa komiteleder Berit Wold Fjelle (Ap) da hun i går markerte at Kristine Kaasa Moe får Melhus kommunes kulturpris.Kristine Kaasa Moe får prisen for hennes mangeårige engasjement for prestegårdslåna. Selve prisen deles ut når tidspunktet for prisutdelinga er avklart. Komite for liv og lære har valgt ut årets mottaker, og mandag overrakte komitelederen blomster og mange godord.- Grunnen til at Kaasa Moe får kulturprisen er ikke så overraskende. Hun har gjort en uvurdering innsats for oppbygging av prestegårdslåna, og hun har gjort en kjempeinnsats for å finne historien bak. Kulturarven hun representerer, håper vi at vi får glede av i mange år framover. Ingen får kulturpris for et hus, men for menneskene i det, sa Wold Fjelle.Wold Fjelle framhevet også Kaasa Moes tankegang når det gjelder eldre som besøker låna i anledning den kulturelle spaserstokken. Kaasa Moe er opptatt av å ta imot små grupper, og at hver enkelt skal tas imot på en slik måte at vedkommende blir sett. Alle skal føle seg ekstra velkomne, og det gjelder også dem som tidligere har vært skeptiske til restaurering av låna.

New Articles