300.000 til låna

Fylkeskommunen bevilger 300.000 kroner til videre restaurering av Prestegårdslåna på Melhus

NY BEVILGNING: Prestegårdslåna får tildelt 300.000 kroner av fylkeskommunen. Pengene skal brukes til restaurering. 

New Articles

Sør-Trøndelag fylkeskommune tildeler Prestegårdslåna på Melhus 300.000 kroner.Pengene skal brukes til fortsettelsen av restaureringsarbeidene på Prestegårdslåna. På lista over nødvendige arbeidsoppgaver står restaurering av ytterdører, fullføring av restaurering på sørveggen og istandsetting av nordveggen. Pengene vil også gå til restaurering av vinduer.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune har i årene 2003-2007 bevilget til sammen en million kroner til istandsetting og til fargeundersøkelser av Prestegårdslåna, opplyser lånas styreleder Kristine Kaasa Moe.

Hun mener det gode samarbeidet med vernemyndigheten er en stor glede og tillitserklæring for Stiftelsen Prestegårdslåna.

New Articles