Journalist åpner fotomuseum

Harald Langås (64) fra Gåsbakken

VEGG ETTER VEGG: Museet har en rikholdig samling av fotografier, og mange av dem viser hverdagsliv rundt 1900. Nettopp dagligdagse scener er det som Harald Langås liker best. 

New Articles

Landets mest unike fotomuseum er klar til å ta imot besøkende, og museumsmaker Harald Langås (64) fra Gåsbakken gleder seg til å åpne dørene.- Så vidt jeg vet, er det ingen flere slike fotomuseum i Norge, sier Langås som har lang fartstid som fotograf.Over 100 år

Han peker på at det er vel og bra at gamle fotografier blir registrert og tatt vare på, men at det ofte er slik at bildene er lite tilgjengelige for folk flest. Museet på Gåsbakken viser utviklinga innen fotografering fra 1860-årene og fram til 2000.- I 20 år har jeg tenkt på å lage et museum, og så ballet det på seg med kamera, sier Langås.Med egne midler har han innredet et museum i en lagerbygning tilhørende Hølonda samvirkelag. Museet ligger bare 100 meter fra der han bor, og nær beliggenhet mener han er nødvendig for å kunne holde åpent. På Melhus har han ikke funnet egnede lokaler, husleia blir lett høy og det ville blitt tungvint for ham å måtte kjøre de rundt tre milene for å ha omvisning. Riktignok er det planer om å bygge kulturhus i Melhus sentrum, men det kan være både tid og millioner av kroner unna. Langås har ikke søkt om offentlige tilskudd til museet, men han håper å få sponsormidler om det skulle by seg en anledning.Opprinnelig var bygninga han leier, sløydsalen til Gåsbakken skole, og ble bygd i 1954. Der ble det høvlet, saget og spikret fram til 1962 da ny Gåsbakken skole sto ferdig. Så fulgte en periode med militært lager, noe som tok slutt på 1980-tallet. De siste årene har bygninga vært brukt som lager.Mye arbeid

- Det nytter nok ikke å si hva dette har kostet meg. Jeg har lagt ned et enormt arbeid med bildene, og jeg har sikkert stått flere år i mørkerommet. Det har også gått med mye tid på de digitale bildene, sier Langås.