Kjemper mot tvungen deltid

- Tida er forbi da kvinner skulle ta jobb for å få lommepenger
New Articles

I et mannsdominert yrke ville deltid ikke vært et tema, mener Solfrid Anita Løvseth, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.- Hvem vil utdanne seg til et yrke med ei niprosentsstilling? Deltidsstillinger er et kvinnefenomen, og i et mannsdominert yrke ville ikke dette vært et tema. Tida er forbi da kvinner skulle ta jobb for å få lommepenger, sier Løvseth.Økte på

Hun startet selv i ei 40 prosent stilling som hjemmehjelp, og senere ble hun elevassistent i 80 prosent stilling. For noen år siden ble hun ordfører, og fikk da 100 prosent stilling og minst dobbel lønn. Etter to år som ordfører, trakk hun seg ut av politikken på grunn av nominasjonsstrid og hun ble hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Der sitter hun i helstilling.Mandag kveld har Fagforbundet medlemsmøte for sine medlemmer og medlemmer av Norsk Sykepleierforbund for å sette tvungen deltid på dagsorden. Der blir blant annet undersøkelsen som viser at hver tredje spurte ønsker seg større stilling, lagt fram.Å ha bare ei helgestilling eller ei halv stiling når en ønsker seg større stilling, er lite verdig både for den ansatte og brukeren mener Løvseth. I de dagene som går mellom den ansatte er på jobb, kan det ha kommet til nye brukere og nye situasjoner.Løvseth peker på at Melhus kommune vil være med i Kvalitetsprogrammet.- Hvilken kvalitet kan vi gi til brukerne med ansatte som jobber bare hver tredje helg? Brukeren har krav på en verdig behandling. Alle gjør en god jobb, men det handler om kontinuitet, sier Løvseth.Rekruttering

Hun er klar over at kvinner sier at de ikke klarer å ha full stilling, og at det holder med 70-80 prosent. Når folk kommer med slike svar, mener hun at det må sees på jobbinnholdet. Å kunne tilby full stilling slik at kvinner slipper å gå på sosialtrygd og heller kan være selvstendig, mener hun også er viktig for rekrutteringa til for eksempel omsorgsyrker.

Vil ha større stilingHver tredje spurte i en spørreundersøkelse Melhus kommune har utført blant egne ansatte, kan tenke seg større stilling.Uønsket deltid er et tema som både tillitsvalgte og arbeidsgiver Melhus kommune har satt på dagsorden.En undersøkelse som Melhus kommune utførte blant egne ansatte for nesten ett år siden, viste at 138 av 301 som svarte, ønsket seg større stilling. 15 av 138 var menn, og fire av dem hadde et slikt ønske. 82 av 138 ville ha hel stilling.Mange på halv

- Gjennomsnittlig ønskestilling var 74,3 prosent. I dag har de spurte i gjennomsnitt 57,9 prosent. Vi tror at dette er realiteten hos dem som ikke svarte, sier personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve.