Tellefeil får etterspill

Telleskandalen Melhus kommune oppdaget, får etterspill.
New Articles

Lars Erik Holmeide, sekretær i valgstyret i Melhus kommune, sier at kommunen nå har sendt melding til Kommunal- og regionaldepartementet om det som har skjedd i Melhus. Der ble det oppdaget at en-to personer hadde fått uvanlig mange personstemmer. Dette syntes enkelte i valgstyret fra vedkommendes krets var rart ettersom i alle fall den ene ble betegnet som en politisk anonym person. Det vakte rett og slett oppsikt at vedkommende skulle ha fått så mange personstemmer, og faktisk flere enn partiet hadde fått.Utfallet av den manuelle tellinga ble som kjent at en gikk ut av kommunestyret og en ny kom inn. I tillegg har det vært interne rokkeringer blant dem som var valgt inn.Har rapportert

- Vi har rapportert på e-post til departementet, og det er helt klart at dette får et etterspill, sier Holmeide.I brevet til departementet redegjøres det for hva som ble oppdaget. Dette kan regnes som et varsku til andre kommuner om at de bør vurdere omtelling. En rekke kommuner startet omtelling etter det som ble oppdaget i Melhus, og blant annet ble det omtelling i Skaun, Stavanger, Sandnes og Sola.Gjelder 50

Kommunal- og regionaldepartementet ber nå 50 kommuner som har brukt optisk telleutstyr levert av EDB Business Partner om å foreta grundig kontroll av opptellinga av personstemmer og slengerstemmer. I Sør-Trøndelag gjelder det Melhus og Skaun som allerede har telt om igjen, Klæbu, Trondheim, Selbu, Hemne, Frøya og Sør-Trøndelag fylkeskommune.Hva som vil skje overfor firmaet EDB Business Partner som leverte programvaren, vil valgstyresekretær Holmeide ikke uttale seg om nå. Kommunen har brukt ressurser på å ha folk på overtid for å få gjort den manuelle tellinga. Holmeide sier at han trodde firmaet hadde utbedret programvaren til årets valg. Det ble brukt for to år siden under stortingsvalget, og da ble ikke feilen oppdaget.