Midtre Gauldals foreløpige kommunestyre

Det hersker fortsatt noe tvil om Ap får 13 eller 14 representanter i Midtre Gauldal. Får de 13 kommer Jens Olav Hov inn som SV-representant.
New Articles

Ellers er det nå sikkert at kommunestyret blir som listet opp under. Hvis Arbeiderpartiet får 14 representanter, og Sv altså ingen, rykker Kristin Vaagan inn som Aps 14. representant, og Jens Olav Hov rykker ut. Dette skal avgjøres i løpet av dagen.Rekkefølgen viser antall stemmer per kandidat, den som fikk flest stemmer står først. Kandidatens plass på partiets valgliste før valget i parentes.

Arbeiderpartiet:1. Erling Lenvik (1)

2. Ragnhild K. Hammerås (6)

3. Aina Midthjell Reppe (5)

4. Jorid Bjørnevold (2)

5. Kjell Arne Vinsnesbakk (4)

6. Olav E. Heggvold (3)

7. Helge A. Halvorsen (7)

8. Per Kristian Aasen (13)

9. Stine Skårvold (12)

10. Lars Jonli (28)

11. Bjørg Krogstad (14)

12. Halgeir Sørløkken (27)

13. Martin Martinsen (15)

14. Kristin Vaagan (16, fortsatt usikker)

Sosialistisk venstreparti:1. Jens Olav Hov (2) (fortsatt usikker)Senterpartiet:1. Jens Gunnar Fløttum (1)

2. Bjørn Hovstad (5)

3. Ingrid Wahl Moen (2)

4. Odd Vårvik (7)

5. Eli Moen (3)

6. Arve Vingelen (6)

7. John Bjørkan (18)Kristelig Folkeparti:1. Harald Buseth (1)

2. Bjarne Kristian Sveås (2)Venstre:1. Ann Karin Haugen (1)Høyre:1. Kristin Gunhildsøien (1)

2. Odd Skavern (7)Fremskrittspartiet:1. Tor Flagestad (1)

2. Roger Refseth (2)

3. Herman Engen (5)Bygdefolkets liste:1. Nils Kjetil Enodd (4)

2. Per Bjarne Bonesvoll (3)

3. Harald Rognes (1)

4. Berit Sølberg Storrø (2)