Millioner til Prestegårdslåna

Siden 2002 har Prestegårdslåna i Melhus fått i overkant av 2,3 millioner kroner i støtte.

STYREMØTE: Torsdagens styremøtet i Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ble holdt i Lystersalen i låna, sogneprestens gamle spisestue. Fra venstre: Jens Loddgard, Helge Bjørn Bæverfjord, Gerd Hegerberg, Randi Horvli. Kristine Kaasa Moe var der også. Foto: Kristine Kaasa Moe 

New Articles

Stiftelsens budsjett og regnskap er delt i to; drift og prosjekter. Driften av låna innebærer ting som strøm, forsikring, alarm, rekvisita, telefon, porto, kopier, utstyr og kommunale avgifter. Fra september 2002 til i dag har låna hatt driftinntekter på 522.000 kroner. Av dette er 313.000 støtte fra Melhus kommune, resten er 209.000 kroner som er gaver fra bedrifter, privatpersoner og lag, renter og litt leieinntekter ved blant annet "Onsdagskveld i Låna".

Millionprosjektene

Prosjektene dreier seg om større arbeider med istandsetting, sikring, undersøkelser og utstilling, noe som til sammen beløper seg til nøyaktig 2.346.800 kroner.

Det er dessuten gitt betydelig gratis fagarbeid fra Trøndelag folkemuseum på Sverresborg, det samme fra bedrifter i Melhus og fagfolk i Trondheim.

Det betales ingen lønn til de som jobber i stiftelsen.

Stiftelsens planer for eiendommen er lagt frem for vernemyndigheten – fylkesantikvar Finn Damstuen i Sør Trøndelag fylkeskommune – som gav sin fulle støtte til planene.Forbilde på MelhusI sitt brev til stiftelsen, som er datert 21.mai, står det blant annet følgende: "Jevnlig gjennomgang og tilsyn er viktig for å forebygge mot skadeutvikling. De oppsatte tidsintervaller synes derfor realistiske og fornuftige, og burde kunne bli et forbilde for andre eiere og brukere av freda bygningsanlegg."

Les hele saken i Trønderbladet lørdag 2. juni

New Articles