Fikk 100.000 kroner til gammelt stabbur

Torstein Erbos Gavefond har nettopp gitt Stiftelsen Prestegårdslåna 100.000 kroner til gjenreisning av det gamle 1700-talls stabburet som tidligere stod på Melhus prestegård.

REV STABBUR: På 1960-tallet rev kommunen stabburet fra 1700-tallet som stod ved Prestegårdslåna på Melhus. 

New Articles

Kommunen rev stabburet på begynnelsen av 1960-tallet, men materialene er lagret og eies av Stiftelsen Prestegårdslåna

Stiftelsen Prestegårdslåna har skrevet en grundig søknad og beskrivelse av prosjektet for gjenreisning. Der ser man blant annet hvordan Stiftelsen arbeider med å dokumentere historien så godt som mulig. På grunn av Bjørg Rugelsjøens store og uhyre verdifulle arbeid med å finne dokumenter om prestegårdslåna i Statsarkivet, og å skrive av de gamle, håndskrevne dokumentene i gotisk håndskrift, har man funnet ut at stabburet må være fra siste halvdel av 1700-tallet.

Stabburprosjektet er et meget stort prosjekt, og en må skaffe langt mer penger enn det gavefondet bidrar med før arbeidet kan settes i gang. Prosjektet er beregnet til å koste over 800.000 kroner, men da er alt tatt med. Eventuelle råtne stokker skiftes ut med gamle, og det skal graves og settes opp fundament.

PS! I kveld er det Onsdagskveld i Låna igjen. Denne gang kommer Sverre Møller, ordinert prest og tidligere sokneprest i Trysil og på Svalbard. Han skal snakke om stat og kirke.

New Articles