Går fra KrF til Fremskrittspartiet

Varaordfører Joralf Rindli har meldt seg inn i Melhus Fremskrittsparti, og skal opptre på vegne av partiet i kommunestyre og formannskap.
New Articles

- Jeg har samarbeidet godt med Fremskrittspartiet siden begynnelsen av mai, sier Rindli.Mandag kveld møtte han for første gang på et gruppemøte i regi av Fremskrittspartiet, og tirsdag ettermiddag orienterte han kommunestyret om det nye partiet han er medlem av.Inntil nylig var Rindli medlem av Kristelig Folkeparti, og han meldte seg ut i protest av partiet etter 45 års medlemskap. At han nå går over til Fremskrittspartiet rent offisielt, betyr at den tidligere flertallsgruppa mister flertallet. Inntil Rindli gikk ut av Kristelig Folkeparti, hadde flertallsgruppa 23 representanter mens mindretallet hadde 22. Den tidligere flertallsgruppa består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre.Fremskrittspartiet har aldri før hatt varaordfører i Melhus.