Varaordfører melder seg ut av KrF

Etter 45 års medlemsskap har varaordfører Joralf Rindli seg for å melde seg ut av Melhus Kristelig Folkeparti. I stedet skal han være partiløs varaordfører, og søke støtte for forslagene der han får støtte.

GÅR UT: - Et arbeid for Kristelig Folkeparti i 45 år føles nå svært forgjeves, sier varaordfører Joralf Rindli som hadde håpet at partiet skulle komme sterkt tilbake ved neste valg. 

New Articles

I dag blir ordfører Erling Bøhle og kommunestyret orientert av Rindli om hans beslutning.

Forstyrret flertall
At varaordføreren melder seg ut av sitt eget parti, og kan tenke seg å takke ja til å være med på gruppemøter i Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om han blir spurt, rokker ved det politiske flertallet i Melhus kommunestyre. I dag har Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre 23 av 45 representanter i kommunestyret. Flertallet er altså så knapt det kan bli. Når varaordfører Rindli melder seg ut av partiet sitt og blir partiløs, kan ordføreren og hans gruppe ikke lenger vente seg flertall i sine saker. Det vil derfor variere fra sak til sak om hvilken gruppering som får flertall. - Jeg blir partiløs og frilanser, og jeg har ikke avklart om jeg skal delta på gruppemøter. Hvis noen vil snakke med meg, gjør jeg det. Så kan det kanskje bli mer formelt senere, sier Rindli. Både ordfører og varaordfører er valgt av kommunestyret siden det ikke er direktevalg i Melhus, og Rindli vil derfor sitte som varaordfører ut perioden som er slutt om ett år. Hva som vil skje etter valget, vil ikke Rindli gå så mye inn på nå. Etter forrige valg inngikk Ap, KrF, SV og V avtale om et samarbeid, og Ap fikk ordføreren mens KrF fikk varaordføreren. Det er tre saker som har ført til at Rindli nå har bestemt seg for å melde seg ut. Den ene er skjenkesaken der det ble flertall for å gi skjenkerett for brennevin, noe som ikke har vært tillatt i Melhus før. I den saken stilte Rindli som den første i Melhus kommunestyre, kabinettspørsmål. Han tapte likevel avstemninga. Den andre saken var spørsmålet om stillinga hans skulle reduseres fra 40 prosent til 20 prosent. Stillingsandelen fikk han berget etter at mindretallsgruppa støttet ham slik at det ble flertall for at varaordføreren fortsatt skal sitte i 40 prosents stilling. Ordføreren ville gi opposisjonslederen ei 20-prosentstilling, og foreslo å dekke den inn ved å redusere varaordførerens stilling. Den tredje saken gjaldt bygging av sykehjemsblokk, og der stemte Rindli sammen med Sp, H og Frp slik at det ble flertall for sykehjemsblokk. De partiene som da kom i mindretall, ville ha ytterligere utredning for å se hvilken type utbygging som var aktuell. Rindli sier at det var viktig å sikre tomta ved Buen for framtidig utbygging.

Forsøkt samarbeid
- Jeg vil påstå at jeg har forsøkt å samarbeide så godt jeg har kunnet, men jeg har håpet å bli trukket mer med. Gruppa vår har sprukket, og det har senere utviklet seg til en todeling med tre mot en. Da får jeg ikke gjort noe, sier Rindli. Han er særlig opptatt av bygging av ei sykehjemsblokk ved Buen og at kommunen burde beholde det gamle sykehjemmet på Søberg som et dagsenter. Rindli fortalte om planene sine i et oppslag i Trønderbladet tidligere i år, og han ville kontakte avisa etter at han fikk positive tilbakemeldinger fra sykepleiere og bygningskyndige folk om at sykehjemmet kunne brukes. Ifølge Rindli stoppet partiet et slikt utspill. - Jeg synes ikke de andre partiene har vært flinke til å samarbeide og respektere at vi er fire partier. Jeg er veldig forskrekket over hvor viktig det er for enkelte parti å få sitt stempel på saken, sier Rindli. Varaordføreren har vært medlem av Kristelig Folkeparti i 45 år, og han har vært lokallagsformann i Ål KrFU, fylkesleder i Buskerud KrFU, medlem i fylkesstyret i Buskerud KrF, leder i Melhus KrF og har de tre siste årene sittet i kommunestyret og som varaordføreren. Rindli hadde ingen erfaring fra kommunepolitikken da han ble varaordfører. Ved siste valg ble hele KrF’s gruppe skiftet ut, og Rindli sier at det bestandig burde være slik at en eller flere fra forrige gruppe blir med over i neste gruppe.

Vanskelig
- Arbeidet som varaordfører har vært vanskelig. Ap, SV og V har hatt en samordnet plan for å holde KrF mest mulig utenfor i denne perioden. De mente nok at en helt ny KrF-gruppe med manglende erfaring skulle gi muligheter for det. De benyttet seg av dette forholdet i spørsmålet om skjenkebevillinger. Der ble vi tatt grundig på senga, sier Rindli. Rindli er kritisk til måte resten av KrF-gruppa etter hans mening har oppført seg mot ham, og han etterlyser støtte fra dem. - Nå viser det seg at noen sentrale personer i Melhus KrF er kritiske til det arbeidet jeg har utført som varaordfører. Derimot er de positive til de tre andre i gruppa som ikke har vært noen støtte, men en direkte hindring i arbeidet denne perioden. Jeg kan ikke sitte i ei gruppe og så si ja og ja til alt det Amundal og SV vil. Jeg er jo valgt for å ta vare på Melhus kommune, sier Rindli som legger til at han ikke kan akseptere å få kritikk fra sitt eget parti for at han kjemper for edruskap og sykehjemsplasser. Han synes det har vært enormt interessant å være med i kommunepolitikken, og han sier at han har lært mye og kost seg. Derimot er han negativt overrasket over at det har betydd så mye for enkelte partier å få sitt stempel på sakene.

Les mer i tirsdagsavisa.