Hederspris til Kristine Kaasa Moe

Årets hederspris i Gauldalen går til Kristine Kaasa Moe, Melhus, for hennes utrettelige og sjøloppofrende kulturinnsats gjennom svært mange år.

Fortjent: Det er en stor kulturpersonlighet i Melhus som får Gauldalens hederspris 2005. Kristine Kaasa Moe har markert seg som en uredd forkjemper for kulturformidling i vid forstand, for Prestegårdslåna og bygningsbevaring generelt i Melhus. 

New Articles

For andre året på rad deler Gjensidige Forsikring og Trønderbladet ut Gauldalens hederspris, og det kan synes som juryen har lagt seg på en linje der uredde og engasjerte kvinner scorer høgt. For også årets hedersprismottaker plasseres med letthet i kategorien uredd og engasjert. Kristine Kaasa Moe går ikke på akkord med det hun ser som rett og riktig, særlig gjelder det bevaring av eldre bygninger.

Låna som kampsak

Juryen begrunner da også valget av henne i år ved å vise til hennes uredde og sjøloppofrende engasjement. Først og fremst har det vært Prestegårdslåna i Melhus som har vært Kristine Kaasa Moes store kampsak. At låna i dag er blitt til en stiftelse, er fredet og et fungerende kulturhus med etter hvert voksende museale samlinger, samtidig som bygget stadig restaureres tilbake til gammel storhet og sikres for ettertiden, er langt på veg henne å takke.

Onsdagskvelder

Hun har også i alle år stått sentralt i Prestegårdslånas Venner, som mellom annet fram til denne dag har arrangert 165 ”Onsdagskvelder i Låna”. Kulturbegivenheter som favner svært vidt, der en har trukket inn kulturkapasiteter på mange hold, både fra nærmiljø og fra landet for øvrig. Det er gratis adgang på disse kveldene, og de som stiller som foredragsholdere eller utøvende kunstnere, må også finne seg i å ”opptre” gratis. Både fordi det er den sosiale profilen til ”lånas venner” og fordi de rett og slett ikke har penger! Gauldalens hederspris 2005 skal overrekkes Kristine Kaasa Moe under en enkel sermoni i hennes ånd, det vil si i forbindelse med Onsdagskveld i Låna nummer 167 onsdag 25. mai. Kveldens hovedprogram er kirkegåden som kulturminne ved Ola Storhaugen. De som står bak hedersprisen håper riktig mange ærer Kristine Kaasa Moe ved å delta på arrangementet.

Mange kandidater

Formålet med prisen er å hedre en person som er bosatt i Melhus eller Midtre Gauldal, eller en forening/organisasjon med tilhørighet i de førnevnte kommunene. Med heder forståes både en enkeltstående bragd eller god innsats i nærmiljøet over lengre tid. Juryen som består av representanter fra Trønderbladet og Gjensidige med rektor i kulturskolen i Melhus, Harald Lund som leder, hadde både i fjor og i år mange gode kandidater å velge mellom, både fra Midtre Gauldal og Melhus, foreslått av bygdefolket. Hedersprisen består av diplom og 10.000 kroner. Hedersprisvinner 2004 gikk til Martha Ruderaas fra Støren. En uredd og engasjert kvinne som har arbeidet for omsorg og helse for eldre og yngre i heimkommunen.

New Articles