- En berikelse for Støren som sentrum

I månedsskiftet mai-juni kommer de fleste leietakerne til å flytte inn, forteller styreleder Lars Woldmo i Gaula senter A/S - eiendomsselskapet som står bak det store nybygget på Prestteigen med fire etasjer og et samlet utleieareal på 3.100 kvadratmeter.

Strålende fornøyd: Styreleder i eiendomsselskapet for det store nybygget på Prestteigen, Lars Woldmo, er meget godt tilfreds med at praktisk talt alt av et utleieareal på 3.100 kvadratmeter er utleid og at de fire leilighetene i toppetasjen er solgt. 

New Articles

Mattilsynet er allerede på plass. Og nå holder håndverkerne på i hektisk aktivitet for å få alt klappet og klart for de øvrige leietakerne. Sparebank 1 Midt-Norge blir sist i flyttekøen og skal flytte inn i løpet av september.

Strålende fornøyd

Bygningen er praktisk talt 100 prosent utleid. Det gjenstår noen små areal i sokkelen, i første og andre etasje som det ennå ikke er skrevet utleiekontrakter på, opplyser Woldmo som er strålende fornøyd med hvor greit det har gått å fylle bygget med leietakere. Mot det bakteppet er han i dag litt lei seg for at prosjektet ble slanket med cirka et tusen kvadratmeter i siste planleggingsfase. Men Woldmo finner trøst og muligheter for utvidelser av det eksisterende nybygg nordover, dersom eiendomsselskapet skulle ønske det. I all fall er det nok plass videre bortover skråningen mot Gaula gatekjøkken. Han mener nybygget har tilført Prestteigen en ny dimensjon. Samtidig håper han at nybygget vil bidra til å styrke samarbeidet mellom Prestteigen og Støren sentrum. - Man kan for eksempel ikke fortsette å krangle om hvor bussen skal stoppe. Den må stoppe på begge plassene, sier Woldmo som ikke er det minste i tvil om at nybygget beriker Støren som et sentrum.

Ros til kommunen

Han vil gjerne framheve at realiseringen av prosjektet var helt avhengig av kommunens medvirkning og positive støtte. Gaula senter A/S har fire aksjonærer som er inne i eiendomsselskapet på ulike måter. Det er BB Entreprenør, Støren Trelast, Støren Industribygg ANS og Midtre Gauldal kommune. Styret for eiendomsselskapet betår foruten Lars Woldmo av Eivind Bjerkset (BB Entreprenør), Roar Gylland (Støren Trelast), Ola Wang (Midtre Gauldal kommune) og Fredrik Busklein (Støren Industribygg). Woldmo representerer ikke noen eierinteresser, men er satt på oppgaven som styreleder i egenskap av nøytral oppmann med bakgrunn fra bygg- og eiendom.