14-åring mistenkt - flere ungdommer skal til avhør

En 14-åring har status som mistenkt etter svært motstridende forklaringer om brannen på Elverhøy skole. Brannens eksplosjonsaktige utvikling tirsdag formiddag øker mistanken om at ilden var påtent. Se flere bilder
New Articles

Påtent?

Både brannvesen og politi var allerede tidlig nokså klar på at ilden må ha blitt tilført bygget på en eller annen måte. Om det var påtent med hensikt eller som en følge av slurv i omgang med åpen ild, vet man ennå ikke. Men det er en kjent sak at en del ungdom har benyttet bygningen som ”røykebule” og ”narkoreir”.

Skolen har også over lengre tid blitt utsatt for omfattende hærverk og lite tilsyn fra kommunens side.

En fryktet også at det kunne være folk inne i bygget. Men det var helt uforsvarlig å slippe røykdykkere inn i bygget. I tolvtida kunne en imidlertid sjekke andre etasje via vinduene med hjelp av ei E-verk kran, uten å se spor av folk. Og utover dagen slappet en mer av, da det ble klart at ingen var savnet i ungdomsmiljøet. Mannskap fra lensmannskontoret aksjonerte imidlertid tidlig blant ungdommene ved Gimse skole.

Der ble en 14-årig elev hentet i klasserommet av uniformert politi etter at han hadde påstått blant kamerater at han hadde tent på. Han ble grundig avhørt i løpet av dagen, men hadde svært sprikende og motstridende forklaringer. Gutten har fortsatt status som mistenkt, opplyste Melhus lensmannskontor onsdag. To andre ungdommer fra skolemiljøet ble avhørt med vitnestatus tirsdag og flere vil bli innkalt til avhør etter hvert.

Ifølge politibetjent Per Bj. Bonesvoll etterforskes saken for fullt, men det har ikke vært mulig med tekniske undersøkelser på brannstedet ennå på grunn av at alt er nediset. Dessuten er det et spørsmål om det i det hele tatt vil bli mulig å foreta tekniske undersøkelser på brannsted på grunn av skadeomfang og at det rett og slett er for farlig å gå opp i andre etasje.

Eksplosjonsaktig brann

Tirsdag formiddag gikk den 109 år gamle Elverhøy skole i Melhus opp i flammer. Brannen ble oppdaget i 09.30-tida og utviklet seg med ekspressfart fra et utgangspunkt i andre eller tredje etasje. Ilden utviklet seg faktisk med eksplosjonsaktig hastighet i andre etasje, det var åpenbart for alle som kom tidlig til brannstedet.

Skolen ble nærmest fullstendig utbrent etter forholdsvis kort tid. Skiferstentaket falt også inn og restene sammen med veggene i andre etasje og begge murpipene ble revet av brannvesenet for å sikre folk som etter hvert må inn i det som står igjen.

Brannmannskaper fra både nedre Melhus og Korsvegen kom raskt til brannstedet, men ilden hadde fått så godt tak i det knusktørre bygget, at de hadde liten mulighet til å forhindre at det gamle skolebygget ble totalødelagt. Noen brannårsak har en foreløpig ikke, og det spørs om den blir vanskelig å finne i den utbrente bygningen. I følge teknisk etat, var det ikke tilkoblet strøm i det gamle skolebygget.

En kilde til strid

Mens kommunen lot gamle Elverhøy skole ”gå for lut og kaldt vatn”, noe den etter hvert bar tydelig preg av, var det andre som ivret for å sette skolen i stand og bruke den som sentrum for både foreningsarbeid og ikke minst som et ungdommens hus. Om enn ikke på den måten det kom til å fungere for noen ungdommer.

Det ble strid om gammelskolen og sterke krefter var for riving og like sterke krefter for bevaring. Kommunen var ikke uvillig men kunne ikke ta utgiftene med istandsetting. Utgifter som alt etter hvem som reknet, varierte fra 1,6 millioner til både seks og sju millioner. Skulle det bli noe av planene, krevdes både engasjement og dugnadsinnsats. Tross åpenbar interesse, for eksempel i AUF-miljøet og nå på tampen fra ”Forum for kultur- og praktisk bygningsvern” med Kristine Kaasa Moe og Merethe Støvring som initiativtakere, manglet nok det hele store lokale engasjementet.

Når skolen nå ble ødelagt av brann, trekker derfor mange et lettelsens sukk, kanskje ikke minst internt i kommuneorganisasjonen og blant de folkevalgte. Vi registrerte mange brede glis og lykkeønskninger tirsdag i de kretser. De visste så vel at sparte penger er tjente penger.

Ordfører Erling Bøhle kom tidlig på brannstedet, og uttrykte på ingen måte glede. Tvert imot syntes han det var trist at gamle Elverhøy gikk opp i røyk på en slik måte. Kristine Kaasa Moe som hadde rykket ut i tolvte time for å finne en utveg til å berge skolen, sto ved hans side og kunne ikke annet gjøre enn å konstatere at bygningen var fortapt. Hun ga imidlertid uttrykk for at kommunen ikke burde nøle, men bruke forsikringen til å bygge opp igjen skolebygget!

For Anders Bagøien (77) som også var en av dem som bivånet ildens herjing med det gamle skolebygget, var det en merkelig følelse å se skolen han var elev ved i sju år, gå opp i røyk. Men heller ikke han var sikker på om det egentlig var noe å gråte over.