Islending gir 500.000 til frikjøp av kilenotfiskere

Vodkaprodusent og laksefisker Orri Vigfusson vil bruke en halv million kroner på å kjøpe ut kilenotfiskerne i Trondheimsfjorden.

GLAD: Styreleder i organisasjonen ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” og Gaula Fiskeforvaltning, gårdbruker Jon Kjelden, er lykkelig over pengebidraget fra Island. 

New Articles

Orri Vigfusson fra Island har viet store deler av sitt voksne liv til å sikre gode lakseelver og dermed øke verdiskapningen rundt den nordatlantiske laksen. Gjennom sitt North Atlantic Salmon Fund (NASF) har han nå bebudet 500.000 kroner i støtte til prosjektet ”Elvene rundt Trondheimsfjorden”. Målet er å begrense kilenotfisket slik at mer laks strømmer til vassdrag som Gaula og Orkla.

Islendingen har de siste 15-16 årene drevet fondet som har som formål å stå på for bevaring og styrking av den nordatlantiske villaksstammen. Et virkemiddel i den sammenhengen er oppkjøp av sjøfiskerettighetene. Hittil har Vigfusson vært særdeles aktiv på Grønland, Island, Færøyene og Skottland, men han har nå vendt blikket mot Norge og spesielt til frikjøpsprosjektet til ”Elvene rundt Trondheimsfjorden”. Pengene vil han samle inn utenlands. Vigfusson som er produsent av eksklusiv vodka, lar for eksempel en viss prosent av vodkasalget gå inn i laksefondet.

Det har ikke lyktes Trønderbladet å komme i kontakt med Orri Vigfusson for å få en kommentar til saken.Håper på Melhus

Leder i organisasjonen ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” og styreformann i Gaula Fiskeforvaltning, gårdbruker Jon Kjelden på Rognes, er lykkelig over pengene fra Reykjavik. For noen dager siden ble det kjent at Midtre Gauldal bevilger 50.000 kroner til prosjektet.

Kjelden hadde helst sett at Midtre Gauldal kommune hadde imøtekommet søknaden om bidrag fullt ut. Det vil si 100.000 kroner hvert år framover i støtte for frikjøp av kilenotfiskerne. Han er likevel godt fornøyd med vedtaket i formannskapet om 50.000 kroner for inneværende år. Dessuten vil det bli vurdert ytterligere kommunal støtte når evalueringen etter første år med redusert kilenotfiske i sjøen, kommer på bordet. Kjelden håper nå at Melhus kommune følger eksemplet til Midtre Gauldal.

- Jeg håper nå at Melhus kommune følger opp på samme måte som Midtre Gauldal og Holtålen, sier Kjelden. Alt tyder på at ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” får i stand avtaler med et tilstrekkelig antall kilenotfiskere slik at det femårige prosjektet med frikjøp kan bli iverksatt fra kommende laksesesong.

Sikrer stammen

Etter planen skal kilenotfiskerne få 70 kroner kiloen i kompensasjon for å la redskapen stå ubrukt, basert på deres fangsrapporter for de siste årene. For tiden pågår det en storstilt kampanje for å samle inn nok penger til å finansiere det hele blant grunneierne i elvene, sportsfiskerne, jeger- og fiskerforeninger og det lokale næringsliv.

Kjelden poengterer at hensikten med prosjektet ikke primært er at det skal fiskes mer laks i elvene, men at det skal være et kraftfullt framstøt for å sikre villaksstammen for framover ettersom det er en alarmerende kjensgjerning at laksefisket har gått betydelig ned kvantumsmessig siden 1980-tallet.

Kilenotfisket i Trondheimsfjorden står for et kvantum på rundt 100 tonn i året, hevder Kjelden. Det tilsvarer 10.000 ti-kilos lakser. Med redusert kilenotfiske kan mesteparten av dette gå opp i elvene.

I Orkdalen er næringslivet flink til å støtte frikjøpsprosjektet og mange bedrifter har tegnet seg for å yte et bidrag på 20.000 kroner årlig i femårsperioden. Som styreformann i Gaula Fiskeforvaltning håper Kjelden at næringslivet i Gauldalen viser samme vilje og evne til å trå støttende til. Bilverksteder, bensinstasjoner, butikker eller andre foretak som har fordel av turismen og den store tilstrømningen av folk til distriktet under laskefiskesesongen.

Gaulas andel

Kjelden peker på at Gaulavassdragets andel av kostnadene med frikjøp dreier seg om rundt en og en halv million kroner i året, eller cirka halvparten av totalkostnaden.

Grunneierne i Gaula er med, selvsagt. Også sportsfiskerne har stor forståelse for det som er på gang, selv om det blir 10-15 prosent dyrere for dem å fiske ettersom valdeierne må legge på kortprisene såpass for å finansiere sin deltakelse i prosjektet. Et ikke uvesentlig antall sportsfiskere har allerede kommet med bidrag eller har varslet at de vil gjøre det.

Ikke alle elveeierne har ennå signalisert at de støtter saken økonomisk, men Kjelden regner med at de som fortsatt sitter på gjerdet etter hvert kommer til å gi sitt bidrag når de får tenkt seg mer om.