Skolen skulle reddes, men ble flammenes rov

SKULLE BEVARES: Mange ville ta vare på gamle Elverhøy skole, som etter hvert ble stående tom og strømløs. 

BRANT: Elverhøy skole ble ikke reddet, den brant opp. Bildet er fra Trønderbladet 17. februar 2005. 

Fra arkivet

Trønderbladet 24. mai 2003 hadde et oppslag om gamle Elverhøy skole som så ut til å kunne reddes fra forfall.

Grønnskolen som den ble kalt, skulle egentlig rives ettersom det var planlagt vei der. I mellomtida ble den brukt til musikkskole, noe som var praktisk siden den lå nede i bakken mellom Gimse skole og Rema, slik at det kunne trommes, klimpres og fløytes i vilden sky uten at noen ble nevneverdig forstyrret.

Men så endret veiplanene seg, og det kom opp ønsker fra lag og organisasjoner om å bruke huset. Noen sa også at Elverhøy burde fredes, og i Melhus kommune ble det etter hvert mange diskusjoner om hvordan man kunne redde og bevare gammelskolen, og naturligvis ville det koste noe. Kostnadsoverslagene varierte fra 1,6 millioner til sju millioner. Noe som aldri ble noe problem, ettersom bygningen plutselig en dag stod i full fyr, i februar 2005. 

Da skrev Trønderbladet at det var mange brede glis og lykkeønskninger i kommunens organisasjon og blant de folkevalgte, som ikke lenger behøvde å tenke på å ta ansvaret for bygget. Men flere ungdomsskoleelever ble mistenkt og avhørt, etter at den 109 år gamle skolen lenge hadde vært brukt som røykebule og muligens også narkoreir.Fra arkivet