Fra militærleir til storsenter

I dag, torsdag, åpner nye Melhustorget, 20 år etter at senteret så dagens lys på Lenajordet. I det samme området bygget tyskerne opp en militærleir under annen verdenskrig.
Fra arkivet

Allerede sommeren 1940 begynte tyske soldater å bygge opp leiren på Lenajordet. Hovedleiren inneholdt mannskapsbrakker for staben og kompaniene, samt kjøkken, spisesal og vakthus. Offisersmessa lå oppe ved skogen. Også på vestsida var det flere bygninger. Tyskerne hentet store bjørketrær fra Gudbrandsdalen som de plantet i leirområdet, og de demmet opp Loddbekken som lenge var vannkilde for folk i Melhus sentrum.

Da krigen var over, tok det norske Forsvarsdepartementet over Melhus leir. I mange år hadde Artilleriet verksteder og lager her og reparerte blant annet sine børser og kanoner. Da Forsvaret la ned Melhus leir på 1970-tallet åpnet det seg en verden av muligheter for Melhus. Det var familien Osvald og Lilly Resell som eide grunnen hvor Melhustorget etter hvert skulle komme.


Leirbygninger revet
Etter hvert ble flere av tyskernes gamle bygninger revet, men noen av garasjene ble stående langt ut i 1990-årene. Familien Resell var interessert i å utnytte jorda til næringsformål, og det ble snakket om blant annet muligheter for butikksenter og bensinstasjon. Det ble ikke så familien selv investerte, men de inngikk en avtale med Kolonialgrossistene ASKO som begynte å bygge kjøpesenter. Grunneier var aksjeselskapet Melhus Butikksenter, som var heleid av Resell-familien.

Onsdag 15. august 1984, klokka ti, ble Melhustorget åpnet. Avtalen innebar at ASKO skulle drive senteret i ti år, og selskapet ble gitt full rett til å utvide hvis det var aktuelt. Etter ti årene skulle familien Resell overta. De første årene var ASKO svært aktiv og det ble investert masse penger i det nye kjøpesenteret. Etter hvert trakk ASKO seg mer eller mindre ut av den daglige driften og mottok i hovedsak husleie. Leietakerne dannet tidlig Melhustorget senterforening som ivaretok driften av senteret.


Lerkendal og politihus
Mot slutten av 1990-tallet meldte Trondheim næringsbygg interesse for kjøpesenteret på Melhus. Ledelsen i eiendomsforetaket ble enige med Resell om å få kjøpe senteret. Samtidig fikk Trondheim næringsbygg forkjøpsrett på resten av arealet. Planen var nå å bygge opp og utvide Melhustorget. Endelig hadde det kommet inn en sterk aktør som hadde midler til å satse videre på det gamle kjøpesenteret. Fra midten av 1990-tallet hadde Melhus kommune og ulike interessenter i Melhus arbeidet med å utvikle kommunens sentrum, og det var ikke mangel på gode ideer og plantegninger. I desember 2000 ble for øvrig Trondheim næringsbygg oppkjøpt av KLP Eiendom, og viljen til å oppgradere senteret i Melhus forsvant. KLP Eiendom hadde store prosjekter i Lerkendal stadion og det nye politihuset i Trondheim, og disse ble prioritert.

Først da Lars Sjømo og Romario Invest tok over kjøpesenteret for et par år siden, ble det fart i sakene igjen. En utvidelse som ildsjelene bak Melhustorget har ventet på i mange år, ble endelig en realitet.

Les mer i torsdagsavisa.

Fra arkivet