Vil folk ha Elverhøy?

Skjebnen til gamle Elverhøy skole i Melhus er ennå ikke avklart. Mange lokale grupperinger ønsker å sette huset i stand og bruke det til et ungdommens hus og til lag- og foreningsarbeid.

Nytt liv, eller? Det er lenge siden fordums storhet for gamle Elverhøy skole Hærverk gjør bygningen mer og mer forfallen. Nå vil arbeidsgruppa som planlegger en positiv framtid for skolen, ha signaler fra bygdefolket hvorvidt de virkelig vi ha et allbrukshus, og stiller opp deretter. 

Fra arkivet

Men de spør seg også om kampen for Elverhøy er verdt innsatsen. De er avhengig av dugnadsarbeid, men bryr folk seg nok?

I mai i fjor gjorde kommunestyret det endelig klart at de var positive til Elverhøy som et framtidig allbrukshus. De ønsket en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med prosjektet for så å behandle driftsform på et senere tidspunkt. Forkjemperne for Elverhøy hadde dermed vunnet et viktig slag i kampen for den gamle skolen som kommunen hadde vedtatt å rive på et tidligere tidspunkt. At vinden snudde, skyldtes det store engasjementet fra lokalbefolkningen, både private og frivillige organisasjoner. Blant de som engasjerte seg var Melhus AUF, Ungdom mot Narkotika, Melhus Historielag, bygdekvinnelaget, sanitetsforeninga og husflidslaget.


Kostnads- og arbeidskrevende
I tråd med kommunestyrets vedtak er en arbeidsgruppe i funksjon bestående av representanter for AUF, SU, 4H, Ungdom mot Narkotika, Nedre Melhus Sanitetsforening og Melhus Husflidslag. Kommunen og frivillighetssentralen er også representert.

Beregningene av hva det vil koste å sette Elverhøy i stand igjen, har svingt fra 1,7 millioner kroner til 6,2 millioner ¿ i verste fall 7,5 millioner kroner. Men også tilbake igjen til 1,5 til to millioner kroner, tall som arbeidsgruppa står bak, men da med en del forutsetninger, mellom annet dugnad.

Arbeidsgruppa har også søkt om å komme med i et interregionalt EU-prosjekt: ¿Grensesprengende omsorg¿ i håp om at det kan utløse vesentlige beløp til både investeringer og drift.


¿Mens graset vokser dør kua¿
Arbeidsgruppa ser for seg at arbeidet med istandsetting av Elverhøy organiseres av kommunens tiltaksavdeling, Melhus videregående skole, Frivillighetssentralen, lag og organisasjoner og andre aktuelle kommunale virksomheter. De holder også fast ved at eiendommen bør forbli i kommunal eie med kommunalt ansvar for alminnelig vedlikehold. Utgifter til drift bør i utgangspunktet finansieres av brukerne.

Mens den teoretiske prosessen pågår, ødelegger rampen Elverhøy etter hvert. Alle vinduer er knust, og innendørs skjer det samme forfall. Ungdom kommer seg inn og bedriver hærverk på det som ildsjeler planlegger til å bli et ungdommens hus. I sannhet et tankekors!

Med tanke på den arbeidsinnsats som står for døren, skal Elverhøy leve opp til drømmene, er det kanskje ikke å undres at arbeidsgruppa gjerne vil ha signaler fra folk flest om de virkelig vil at det gamle skolebygget skal bestå og utbedres. Eller om de stiller seg likegyldige til både bygget og alle de positive krefter en ønsker å skape et forum for.

Fra arkivet