Ordførerskifte

Med en tett omfavnelse markerte Erling Bøhle og Solfrid Løvseth at det tirsdag var ordførerskifte i Melhus.

ORDFØRERSKIFTE: Overrekkelse av nøkkel og klubbe… 

Fra arkivet

Det er lenge siden det har vært så stille i kommunestyre-
salen som det var under ordførervalget. Mange var ferskinger, og måtte lite på at sidemann visste hvordan valget skulle foregå. På vegne av felleslista satte Arnfinn Amundal (SV) fram forslag på Erling Bøhle, mens Jorid Jagtøyen (Sp) foreslo Jostein Myhr (Sp).

Opptellinga etter den skriftlige avstemninga viste at Bøhle (Ap) fikk 23 stemmer, og dermed var det avgjort. Like mange stemmer ble avgitt for Joralf Rindli (KrF) som varaordfører.

- Dere er ei privilegert gruppe, og ei bittelita gruppe som er folkevalgt. Foran dere har dere en stor oppgave, sa ordfører Solfrid Løvseth da hun fratrådte.

Som seg hør og bør var det overrekkelse av ordførerklubba og kontornøkkel, og så ble det utvekslet klemmer.

Ordførerkandidaten som ikke nådde opp, Jostein Myhr, gratulerte den nye ordføreren og sa at han syntes det var beklagelig at Løvseth måtte gå.

- Det heter seg at det er av sine egne en skal ha det. Løvseth får attesten bestått, og kan gå med rak rygg ut av salen, sa Myhr.

Solfrid Løvseth satte seg deretter bakerst i salen, og strevde med ikke å komme med kommentarer til den videre saksbehandlinga. Til Trønderbladet forteller hun at hun skal ha ferie fram til 1. januar, og at hun så går tilbake til stillinga ved Rosmælen skole. Løvseth er nå helt ute av kommunepolitikken.

Fra arkivet