Det nye kommunestyret i Midtre Gauldal

Slik blir det nye kommunestyret i Midtre Gauldal for 2003-2007:
Fra arkivet

Arbeiderpartiet:

Erling Lenvik (46), fagarbeider, Soknedal. John Morten Laugsand (36), fagarbeider, Støren. Jorid Endal Bjørnevold (32), barnehageassistent, Budalen. Stine Skårvold (19 år), student, Soknedal. Brit Inger Aune (50), skoleassistent, Singsås. Brit Inger Aune (50), skoleassistent, Singsås, Olav Edvin Heggvold (45), gårdbruker, Soknedal. Helge Arnfinn Halvorsen (59), overkonduktør, Støren. Irene Kristin Høgsteggen (33), daglig leder, Støren. Ingeborg Vongraven (19), student, Støren. Halgeir Sørløkken (47), togleder, Støren, Aina Midthjell (19), student, Støre, Kjell Storlimo (66), gårdbruker, Budalen.

Sosialistisk Venstreparti:

Are Oddvar Kroken (52), småbruker, Budalen. Bjørg Johanne Seime (66), pensjonist, Støren.

Høyre:

Kristin M. Gunhildsøien (55), kontorleder, Støren. Tor Flagestad (60), leder ped.psyk. tjeneste, Støren.

Senterpartiet:

Eivind Nygaard (61), gårdbruker, Støren. Eli Moen (52), gårdbruker, Budalen. Per Erik Sørløkken (27), gårdbruker, Budalen. Jens Gunnar Fløttum (45), gårdbruker, Singsås, Sivert Moen (45), gårdbruker, Soknedal. Bjørn Hovstad (46), advokat, Singsås, Arne Tovmo (29), lærer, Budalen.

Kristelig Folkeparti:

Magnar Kosberg (41), gårdbruker, Singsås. Harald Buseth (48), gårdbruker, Singsås.

Fremskrittspartiet:

Herman Jørgen Engen (45), f. t. arbeidsledig, Støren. Roger Refseth (36), selvstendig næringsdrivende, Støren.

Bygdefolkets liste:

Harald Rognes (54), trygdesjef/småbruker, Rognes. Per Bjarne Bonesvoll (59), politioverbetjent/gårdbruker, Rognes. Eva Storlimo (49), hjelpepleier/småbruker, Budalen. Astrid Sæther (35), student, Soknedal. Ingrid Harmens (43), agrotekniker, Soknedal.

Venstre:

Eystein Folstad (33), selvstendig næringsdrivende, Støren.

Fra arkivet