Anders Storrøsæter stedt til hvile

Med en fullsatt Budal kirke og i strålende vintervær, tok sambygdingene onsdag farvel med gammelordføreren Anders Storrøsæter.

Ærbødighet: Ordfører Kolbjørn Tangvik la på kransen på båra fra Midtre Gauldal kommune. Han sa samtidig at Anders Storrøsæter satte en standard i kommunepolitikken som hans etterkommere forsøker å føre videre. 

Fra arkivet

79 år gammel gikk Anders Storrøsæter fra Budal bort ved Orkdal Sanitetsforenings sjukehus torsdag 13. februar. Budal mistet en mann som gjennom et langt liv hadde ruvet både i lokalsamfunnet og i storkommunen. Og som vil bli dypt savnet av slekt, venner og naboer.

I strålende vintersol ble han fulgt til graven, båret av sine egne. Fungerende prost Hans Ole Sveia forrettet ved begravelsen, mens Budal songlag, som denne dagen tok farvel med en av sine tidligere medsangere, sang "Hymne" av Nils Larsen og "Navnet Jesus blekner aldri".


Kranser og blomster
Anders Storrøsæter ble minnet av mange med kranser og blomster. Først naturligvis fra den aller nærmeste familie, søsken, onkelbarn og naboer. Barnebarnet Arnt Erik Tronvold var en av dem som la ned krans.

Anders Storrøsæter begynte tidlige i trygdeetaten. Trygdesjef var han i Midtre Gauldal kommune fra 1980 til 1990 da han ble pensjonist. Han var også aktiv i kommunepolitikken, først i gamle Budal kommune og siden i storkommunen. Med Senterpartiet som sin ideologiske grunnvoll la han ned et stort arbeid, som vel kulminerte med hans ordførertid fra 1980 til 1987. Men han var også aktivt med i styre og stell etter at han takket av som ordfører.

Det ble lagt blomsterhilsen på båra fra Budalsmøbler og fra Midtre Gauldal Trygdekontor og fra Sør-Trøndelag Senterparti, mens Odd Vårvik hilste med blomster fra Midtre Gauldal Senterparti.

Satte standard
Naturligvis var ordfører Kolbjørn Tangvik til stede og la ned krans fra Midtre Gauldal kommune. Han karakteriserte Storrøsæter som en aktiv og ryddig politiker, og en læremester for han sjøl, som da var fersk i politikken.

- Anders Storrøsæter var så avbalansert og rolig, jeg vil si han satte en standard som vi som kom etter, forsøker å føre videre. Anders betydde mye for hele kommunen og spesielt mye for budalssamfunnet, sa ordføreren, før han lyste fred over minnet til en mann det står stor respekt av, som han uttrykte det.

Fra arkivet