Ordfører Solfrid trekker seg

Ordfører Solfrid Løvseth har trukket seg fra Melhus Arbeiderpartis valgliste etter at hun ikke fikk nok stemmer til å bli ordførerkandidaten. - Jeg synes det er forferdelig synd at vi skal behandle hverandre på dette viset. Jeg trekker meg på grunn av måten jeg er blitt behandlet på, sier Løvseth.

UT: Ordfører Solfrid Løvseth ble vraket av flertallet, og ville ikke lenger stå på valglista. 

Fra arkivet

Allerede på forrige nominasjonsmøte varslet hun at hun ville trekke seg om hun ikke fikk førsteplassen. Under det siste og avgjørende nominasjonsmøtet, gjorde hun alvor av dette.


Bøhle flest stemmer
Etter ei votering om førsteplassen under det godt besøkte nominasjonsmøtet torsdag kveld, fikk Erling Bøhle fra Kvål flest stemmer slik han fikk på forrige møte. Nominasjonskomiteen hadde Bøhle i sitt første forslag på førsteplass, men la fram nytt forslag om Løvseth i neste runde.

- Jeg kan ikke tenke meg partipolitikk slik som det er nå. Dette handler om tillit og tro på meg. Jeg følte at det ikke var tillit til meg, og jeg håper virkelig at partimedlemmene tenker seg litt om og ikke lar dette skje om igjen, sier Løvseth.

Hun legger ikke skjul på at det er sårt å oppleve etter så mange partiår at hun ikke får fornyet tillit. Som kjent overtok Løvseth ordførervervet etter at Anders Estenstad døde. I dag undrer Løvseth på hva som gikk galt, og forteller at hun ikke har fått beskjed om hva som kan være årsaken. AUF har gjort et stort poeng av at hun brukte sin dobbeltstemme til å stanse en bevilgning til ny undergang på E6 i Kvål sentrum. Forslaget var for øvrig fremmet av hennes konkurrent, Erling Bøhle, som selv bor i området og jobber som lærer på Rosmælen skole.

Når hun får tenkt seg om, vil hun fortelle om hvordan det oppleves å måtte vinke farvel til ordførervervet og partipolitikken til høsten. I går følte hun seg ute av form, fortalte hun da Trønderbladet snakket med henne.


Naturlig valg
- Det hadde vært et naturlig valg å ha henne på førsteplassen, og det er beklagelig at hun ikke fikk bli ordførerkandidaten, sier Arve Schevik, leder i Melhus Arbeiderparti.

Han representerer arbeiderlaget Asbjørn, og de har hele tida gitt Løvseth full støtte. Flere fra laget ville trekke seg fra lista etter det som skjedde på forrige møte, men Schevik sier at de etter nærmere vurdering stilte opp. Gunn Inger Løvseth er derimot ikke lenger med, og Schevik sier at Gunn Inger etter nøye overveielse opprinnelig sa ja til å stille mot at hun fikk en plass langt ned på lista.

- Dette er et dårlig signal til kvinner. De kvinner vi har på lista, kommer i hovedsak fra arbeiderlaget Asbjørn. Men det er ikke belegg for å si at Solfrid Løvseth falt ut fordi hun var kvinne, sier Schevik.

Av 37 kandidater, er bare ni kvinner. Løvseth er den første kvinnelige ordføreren i Melhus.

Schevik sier at det har vært viktig å bruke god tid på nominasjonen, og han mener at tida det har tatt, er normalt i Arbeiderpartiet.

- Jeg håper dette ikke har skadet partiet, sier Schevik.

Se lista i lørdagsavisa.

Fra arkivet