Lenvik blir listetopp

Selv om varaordfører Erling Lenvik er taus om saken, og leder i nominasjonskomiteen, Kåre Merket, ikke vil si noe konkret så tidlig i prosessen, så tar de fleste det for gitt at Lenvik blir listetopp for Midtre Gauldal Arbeiderparti ved kommunevalget neste høst.
Fra arkivet
Ordfører Kolbjørn Tangvik har for lengst gitt beskjed om at han ikke er aktuell for en ny periode etter sju år i politikken. Dermed synes det opplagt at mannen som har tjenestegjort som varaordfører i inneværende periode, kommer til å bli satset på som partiets ordførerkandidat og listetopp om et år.

Åtte av Arbeiderpartiets nåværende tolv representanter i kommunestyret ønsker ikke å fortsette i lokalpolitikken. Leder i nominasjonskomiteen legger ikke skjul på at han synes det er bekymringsfullt at frafallet blir så stort. Merket tror at mye av årsaken henger på den dårlige kommuneøkonomien, og at folk kvier seg for å delta i et system hvor man tvinges til å ta upopulære avgjørelser.

Les mer i torsdagsavisa.

Fra arkivet