Sjømo kjøper Melhustorget

Melhustorget med omkringliggende arealer er solgt til Lars Sjømo for vel 20 millioner kroner. Utbygging for å redusere handelslekkasjen til Trondheim, er Sjømos uttalte mål med kjøpet.

KJØPER: Lars Sjømos nystiftede selskap Melhustorget Kjøpesenter AS har kjøpt Melhustorget og ca. 7.500 kvadratmeter areal i tillegg i gamle Melhus leir. 

Fra arkivet
Sist onsdag kunne Lars Sjømo signere kjøpet av Melhustorget og 7.500 kvadratmeter areal i tillegg i Melhus leir. Selger er KLP-Eiendom Trondheim AS, tidligere Trondheim Næringsbygg AS.

Lars Sjømo opplyser til Trønderbladet at kjøper er et nystiftet selskap som har fått navnet Melhus Kjøpesenter AS, som igjen eies hundreprosent av Sjømos eget familieforetagende Romario Invest AS, der han sitter med aksjemajoriteten.

Sjømo beskriver prosessen i forkant av kjøpet som kurant. - Vi har vært i dialog hele det siste året. Ingen har stresset i påvente av fylkesmannens OK i den aktuelle reguleringsprosessen. Når vi fikk klarsignal derfra, ble det aktuelt å avslutte handelen.

Sjømo vil ikke røpe eksakt hvor mye han betaler for Melhustorget med omkringliggende herligheter, men sier at det ble i overkant av tjue millioner kroner.

Vekstområde

Han legger ikke skjul på at han ser på Melhus som det største vekstområdet sør for Trondheim. Han vet folk gjerne vil etablere seg i Melhus, men at mye avhenger av at kommunen får den nødvendige infrastrukturen på plass. Det er en prosess som igjen er krevende og kostbar for kommunen. Han vil med det første ta kontakt med kommunen, hovedsakelig for å drøfte konkrete planer for en utvidelse av Melhustorget.

- Målet er klart å bygge ut Melhustorget, slik at vi i større grad enn i dag kan demme opp for handelslekkasjen til Trondheim. Melhus har mange fordeler i den kampen. Tenk bare på parkeringsavgifter i byen, bompenger og piggdekkgebyr, sier han.

Hvor mye, eller hvor stort et nybygg vil bli, avhenger naturligvis av interessen fra potensielle leietakere. Og der har han et bredt spekter av interessenter å ta kontakt med, for eksempel i Hakongruppen, der han sjøl har hatt en så sentral posisjon.

Han ser ikke for seg store endringer i eller ved Melhustorget første året. Men synes åpen for en raskere framdrift dersom det skulle ligge til rette for det.

Glad

John Andreassen som driver Melhus Foto er styremedlem i senterforeninga i Melhustorget. Hans kommentar til salget/kjøpet er entydig positiv. - Vi er lykkelige, og da snakker jeg for alle på huset. At det ble Lars Sjømo som kjøpte, gjør ikke gleden mindre. Vi kjenner han, og han kjenner oss. Dessuten legger ikke Andreassen skjul på at han ser på Sjømo som en garantist for utbygging av kjøpesenteret.

- Vi har ventet på byggetrinn 2 siden vi flyttet inn i 1984. Når det kommer, betyr det et bedret tilbud til våre kunder og en styrking av vårt konkurransefortrinn her på Melhus, sier han.

Fra arkivet