Ti år siden Elverhøy skole brant

Her gikk mange på realskole i Melhus.

Elverhøy skole lå i bakken mellom Gimse skole og Gimsebrua. 

Fra arkivet

I midten av februar 2005 brant "grønnskolen" i Melhus. Den er kjent for mange som realskolen i Melhus. Seinere benyttet den kommunale musikkskolen lokalene. I Elverhøy skole ble også The Kids-låta "Forelska i lærer'n" spilt inn.

Brannen var eksplosjonsartet, og politiet fikk mistanke om at brannen var påsatt.

I tida før hadde diskusjonene gått høgt om bygningen skulle rives, eller settes i stand. Flere hevdet at Melhus kommune hadde slurvet med vedlikeholdet, og at en restaurering ville komme på flere millioner kroner. Bygningen ble 109 år.

Medlemmer i "Forum for kultur- og praktisk bygningsvern" mente at bygningen kunne gjenreises fra grunnen av, og benyttes til et samlingssted for foreninger og kulturaktører. Ideen fikk ikke gjennomslag, og den brannherjede bygningen ble revet. I dag er tomta parkeringsplass.

Les Trønderbladet i 2004: Vil folk ha Elverhøy?

Les Trønderbladet i 2004: Kommunen gir bort Elverhøy skole

Les Trønderbladet i 2006: Elverhøytomta kan bli park

Fra arkivet