Den nye eieren punget ut med 3.630.000 for enebolig i Eggkleiva