Denne Ler-boligen gikk for nesten fire millioner kroner