Her er huset som topper listen over de dyreste salgene i Midtre Gauldal siste året