Rognvegen 17 har fått nye eiere. Dette kostet boligen.